SĂPTĂMÂNA VERDE

ORDIN nr. 3.629 din 2 februarie 2023privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Săptămâna verde”

EMITENTMINISTERUL EDUCAȚIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 6 februarie 2023

Având în vedere:– prevederile art. 94. alin. (2) lit. s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 2.904 DGÎP din 28.12.2022 al proiectului de Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Săptămâna verde“,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare a Programului „Săptămâna verde“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul – Direcția minorități, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației,
Ligia DecaBucurești, 2 februarie 2023.Nr. 3.629.ANEXĂMETODOLOGIEde organizare a Programului „Săptămâna verde”

https://saptamanaverde.edu.ro/ro

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *